naar top
Menu
Logo Print

HEMMAR GARANDEERT TIJDLOZE AFWERKING MET NIEUWE LASMACHINES

OPTISCHE NULVOEG MET STERKE HOEKVERBINDING VEREIST GEEN NABEWERKINGEN

David en Dimitri Hemelings zorgen ervoor dat Hemmar als familiebedrijf altijd een voorloper blijft op het vlak van investeringen in nieuwe machines en procedésRecent investeerde Hemmar in twee nieuwe lasmachines van U-R-B-A-N, geleverd door Calvet. De motivatie voor de aanschaf van deze primeur in België was om te komen tot een betere afwerking van de hoeken van zijn nieuwe lijn van pvc-ramen met nulvoeg.
Door deze investeringen door te voeren, slaagde de familie Hemelings er namelijk in om de nabewerkingstijd en de optische kwaliteit te verbeteren zonder te moeten inboeten aan hoeksterkte.

HEMMAR VOOR PROFESSIONELEN

Hemmar werd in 1991 opgericht en richt zich op het produceren van pvc-ramen en -deuren, en sinds kort ook op de productie van aluminium ramen, voor de professionele markt. Het bedrijf kent een dagelijkse capaciteit van ongeveer 250 afgewerkte pvc-ramen en -deuren. Dat houdt in dat er zo'n 500 kaders per dag over de band rollen. De beslissing om het machinepark te vernieuwen met nieuwe 4-kops lasmachines die gespecialiseerd zijn in het produceren van pvc-kaders met nulvoeg, was dan ook geen sinecure. Er moest namelijk rekening gehouden worden met het feit dat de nieuwe machines de huidige capaciteit aankonden.

Investeringen

David Hemelings: “Als familiebedrijf is Hemmar altijd al een voorloper geweest op het vlak van investeringen in nieuwe machines en procedés. We investeren elk jaar in nieuwigheden. Dit enerzijds in onze pvc-lijnen en sinds kort ook in onze nieuwe aluminiumtak. Als er een nieuwe techniek of machine op de markt te verkrijgen is en die ons productieniveau kan verbeteren of uitbreiden, dan doen we er bijna altijd aan mee. Dat zorgt ervoor dat we op het vlak van alle machines mee zijn met de modernste technieken. Dat bewijst ook de installatie van onze nieuwe lasmachines."

PRIMEUR IN BELGIE

Nieuwe lasmachines bij HemmarDe twee nieuwe lasmachines houden voor België, maar ook voor de Benelux, een primeur in. Over de ganse wereld zijn er bijvoorbeeld nog maar acht exemplaren beschikbaar, waarvan twee in Italië, twee in Frankrijk, een in Polen en een in Duitsland. Voor Hemmar in België was de installatie dus zeer spannend. David Hemelings: “De levertermijn van beide machines bedroeg ongeveer een jaar. Na de oplevering zijn we in de grote vakantie overgegaan tot de installatie van beide machines over een periode van vier weken. De eerste twee weken werden de opstelling en installatie van onze oude lijnen volledig gedemonteerd en werden de nieuwe lijnen gemonteerd. Daarna waren we twee weken volop bezig met het afstellen van de beide machines op onze pvc-lijnen. In juli 2019 verwachten we ten slotte nog eens twee identieke lasmachines."

OPTISCHE NULVOEG ZONDER EXTRA NABEWERKINGEN

Nieuwe lasmachines bij HemmarDe nieuwe 4-kops lasmachines van Hemmar met 19 gestuurde assen stellen Hemmar sinds kort in staat om de voordelen van de nulvoeg te implementeren op zijn profielen. Het grote voordeel van deze nulvoeg is het feit dat die optisch zeer mooi oogt dankzij diens naadloze aansluiting. Dankzij deze voeg bestaat de noodzaak namelijk niet meer om de naad tussen de twee profielen manueel bij te kleuren, wat wel het geval is bij het traditioneel lassen. De nulvoeg zorgt er met andere woorden voor dat de arbeidsintensiviteit, maar ook het kostenplaatje (minder manuren en geen bijkomende kleuring) ingeperkt wordt.
Dimitri Hemelings: “Vroeger was 70% van onze kaders wit. Nu is alles echter zo goed als gekleurd, waardoor we met de nulvoeg echt een meerwaarde ondervinden. Er moet namelijk geen enkele manuele nabewerking meer gebeuren, waardoor wij nu ons personeel veel efficiënter kunnen inzetten dan voordien. Bovendien zijn niet enkel de gekleurde profielen mooi afgewerkt, maar geldt hetzelfde ook voor de witte profielen."

TRADITIONEEL LASSEN NOG STEEDS EEN MOGELIJKHEID

Pieter Nees, afgevaardigd bestuurder Calvet: “Opmerkelijk aan de nieuwe U-R-B-A-N machines is het feit dat de lasmachines met behulp van een eenvoudige instelling zowel op de traditionele manier als met de nulvoeg kunnen lassen. De voordelen spreken voor zich."
David Hemelings: “Als er een bijkomende bestelling komt van een eerdere klant, kunnen we hem nog steeds dezelfde (traditionele) voeg aanbieden. Ook voor klanten die specifiek de traditionele las op hun kaders willen, is het op deze manier ook nog mogelijk om de traditionele voeg aan te bieden."

PERMANENTE CONTROLE VAN STERKTE HOEKVERBINDING

Een van de belangrijkste voordelen van de nieuwe lasmachines van Hemmar is het feit dat de hoeksterkte van de kaders 30 tot 40% sterker is dan de norm die van Deceuninck uit wordt opgelegd. Om deze hoeksterkte te waarborgen, beschikt Hemmar over een eigen hoekentester die geïntegreerd is in de pvc-lijnen. Bij het breken van de hoeken in de hoekentester verkrijgen medewerkers meteen het breukbeeld en alle mogelijke informatie van de kenmerken van de hoek. De tester print bovendien ook een label met de waardes van de betreffende hoek in vergelijking met de waardes die bij de norm gelden.

Dimitri Hemelings: “We zijn voor deze testen dus niet afhankelijk van een extern bedrijf. Dat maakt het voor ons eenvoudiger en sneller om in te grijpen in het geval dat er een probleem zou zijn met onze machines. Door de hoekentester te verbinden met onze nieuwe machinelijn, zorgen we ervoor dat een goede lassterkte behouden werd. Deze constante interne controle op de hoeksterkte waarborgt onze optische kwaliteit en hoeksterkte."

Nieuwe lasmachines bij HemmarBOEKEN VAN TIJDWINST

De nieuwe lasmachines zorgen, naast een kwalitatieve hoeksterkte en een betere optische kwaliteit, echter ook voor het boeken van een grote tijdwinst. Zo is het voor Hemmar met de nieuwe lijnen mogelijk om alle profielen te lassen met nulvoeg zónder de beschermfolie te verwijderen. Concreet betekent dit voor een dubbelzijdig gekleurd raam dat er zestien bewerkingen minder uitgevoerd moeten worden. Om de beschermfolie over het raam intact te laten, was het vroeger noodzakelijk om die beschermfolie in de hoeken te verwijderen, zodat men in het atelier kon bijlakken. Dit betekende concreet dat een medewerker voor een dubbelzijdig gekleurd raam zo'n zestien keer de beschermfolie diende te verwijderen na het lassen. Daarnaast zijn de machines ook eenvoudig te bedienen en dienen er geen parameters aangepast te worden, waardoor er weinig last is van toleranties van de profielen. Op die manier gebeurde de opstart voor Hemmar na de installatie vlot, waardoor ze al snel opnieuw op capaciteit wisten te draaien.

EXTRA VOORDELEN

Voor de machinelijnen koos het familiebedrijf er optioneel ook voor om pas in de hoekpoets de scharnieren te boren. Op het vlak van de toleranties van de pvc-profielen is het veel preciezer om de scharnieren pas na het lassen in te boren. Vervolgens merken we ook op dat er rond de lasnaad geen glans te vinden is, waardoor er ook hier geen nabewerking meer nodig is. Bovendien rapporteren we ook geen indruk meer in de lasnaad. Ten slotte is de gummi van het raam na het lassen soepeler. David Hemelings: "De U-R-B-A-N lasmachines kunnen met andere woorden dichtingsvrij frezen, waardoor de gummi nu soepeler is. Vroeger was die gummi te hard en kon die zelfs in uitzonderlijke gevallen zorgen voor glasbreuk."

PERSONEEL

Door het invoeren en installeren van de lasmachines was het mogelijk om bepaalde personeelsleden andere werkzaamheden binnen het bedrijf toe te kennen. Die medewerkers hadden vroeger bv. de taak om de profielen en kaders bij te lakken met stiften. Door de kaders met de nulvoeg via de nieuwe lasmachines uit te voeren, bekomt men nu een tijdloze afwerking. Bij het gebruik van een bijgekleurde traditionele voeg kan dezelfde optische kwaliteit door de invloed van de zon niet gegarandeerd worden, aangezien een bepaalde mate van verkleuring deze afwerking met verloop van tijd parten speelt.

HEMMAR PVC

HEMMAR PVC

GUIDO GEZELLESTRAAT 130
1654 HUIZINGEN
+3223348640
+3223310630