naar top
Menu
Logo Print

DE TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN DE BOUWSECTOR

De impact voor uw bedrijf

Sinds 1 juli 2018 bent u verplicht om een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor bouwwerken die de gesloten ruwbouw realiseren. Deze verzekeringsplicht geldt voor werken waarvoor een bouwvergunning is afgeleverd na 1 juli 2018.

De wettelijke verzekeringsplicht geldt als aan de drie onderstaande voorwaarden voldaan wordt:

  • Het betreft werken aan gebouwen die de gesloten ruwbouw realiseren;
  • Het betreft gebouwen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning;
  • Het betreft werken waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is.

Verzekeringstechnisch gezien kunnen we stellen dat deze nieuwe tienjarige aansprakelijkheidsverzekering een aanvulling is op de Bedrijfspolis BA, doordat de tienjarige aansprakelijkheid een standaarduitsluiting is in BA-polissen.

Wat wordt er precies verzekerd?

Deze verzekering verleent waarborg voor de aansprakelijkheid gedurende tien jaar die u kan oplopen door een gebrek in de bouw, beperkt tot de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid van de woning.

Wat zijn de gevolgen als u actief bent in de bouwsector?

verzekering KBC tienjarige aansprakelijkheidUw tienjarige aansprakelijkheid wordt gedekt via deze verzekering, waardoor u als bedrijf uw potentiële risico tot een minimum beperkt. Bij niet-naleving van deze verzekeringsplicht kunt u als onderneming aansprakelijk gesteld worden bij eventuele gebreken en kan de overheid boetes opleggen.

De wet bepaalt echter ook dat er voor aanvang van de werken een attest aanwezig moet zijn. Als dat niet het geval is, zullen de werken niet van start mogen gaan. Dit attest moet altijd op de werf aanwezig zijn en moet afgegeven worden aan de bouwheer en de architect.

Bij KBC stellen we alvast alles in het werk om de bijkomende rompslomp tot een minimum te beperken en u een verzekeringsoplossing op uw maat aan te bieden. Daarvoor hebben we verschillende formules in het leven geroepen waaruit u kunt kiezen:

  • een globale polis waarin alle bouwactoren die werken uitvoeren aan het verzekerde project, mee verzekerd zijn
  • of een individuele polis waarin alleen de verzekeringnemer verzekerd is.

KBC biedt een optimale flexibiliteit. Concreet kiest u voor een individuele of een globale verzekering. U kunt daarnaast ook aangeven of u één polis wenst af te sluiten voor al uw werven (= jaarpolis), of dat u opteert voor een polis per werf in specifieke gevallen. KBC zorgt in elk geval voor een maximale ontzorging en dé oplossing om aan alle wettelijke vereisten te voldoen. U sluit deze verzekering best zo snel mogelijk af om wettelijk in orde te zijn.

Meer weten?

Wenst u meer te weten over de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering, aarzel dan niet om uw KBC-agent of een agent in de buurt te contacteren.

KBC

KBC

HAVENLAAN 2
1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
+3278152153
-