naar top
Menu
Logo Print

CONSTRUCT PLAN, DE VERZEKERING VOOR UW WERF

De verzekeringsoplossing van Allianz voor tienjarige aansprakelijkheid

Op 1 juli 2018 is de wet-Peeters in werking getreden. Daardoor moeten nu vrijwel alle professionelen uit de bouwsector een polis tienjarige aansprakelijkheid onderschrijven voor alle werken op woningen in België.

Voor wie?

construct plan allianzDe aannemer, de architect en elke andere dienstverlener in de bouwsector moeten wettelijk gedekt zijn voor alle werken aan woningen in België waarvoor de tussenkomst van de architect verplicht is.

Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid, beperkt tot de soliditeit en stabiliteit van de woning, voor een periode van 10 jaar. Waterdichtheid wordt ook gedekt wanneer ze de stevigheid of stabiliteit van het gebouw in gevaar brengt.

allianz construct planGrote troef: flexibiliteit

Construct Plan is een zeer flexibele verzekeringsoplossing, omdat er verschillende formules worden aangeboden. Als professioneel in de bouwsector kan u ten eerste kiezen tussen de formule 'afzonderlijke werf' en de abonnementsformule:

  • 'afzonderlijke werf': deze formule is ideaal voor promotors of aannemers die weinig werven per jaar uitvoeren;
  • abonnement: als u meerdere werven per jaar uitvoert, is de abonnementsformule financieel aantrekkelijker.

Zodra u de formule hebt gekozen, kiest u uw polistype, individueel of globaal:

  • individueel: dekt de verzekeringnemer en zijn onderaannemers;
  • globaal: dekt alle dienstverleners van de werf.

Particulieren die zich willen laten verzekeren, kiezen het best voor de formule 'afzonderlijke werf' in combinatie met de globale polis. Op die manier zijn alle dienstverleners op de werf verzekerd onder dezelfde polis. Overlappingen en vergetelheden worden zo vermeden.

Andere voordelen

Wettelijk gezien moet er voor aanvang van de werkzaamheden een verzekeringsattest worden voorgelegd.

Wanneer u zich inschrijft op Allianz Construct Plan, krijgt u het verzekeringscertificaat onmiddellijk overhandigd.

Voor de formule ‘afzonderlijke werf’ ontvangt u eerst een tijdelijk attest. Het is drie maanden geldig en garandeert dat het werk direct kan beginnen. Zodra de betaling in orde is, wordt het definitieve attest uitgereikt.

Met de abonnementsformule ontvangt u onmiddellijk het definitieve attest bij de aangifte van de werf.

Bovendien is de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering bij Allianz volledig autonoom en dus niet gekoppeld aan een ander product. Dit betekent dat u geen klant van Allianz hoeft te zijn om zich te in te schrijven op Construct Plan. Eenmaal onderschreven, dekt de verzekering uw burgerlijke aansprakelijkheid voor een periode van tien jaar vanaf de goedkeuring van de werkzaamheden.

Welke bedragen zijn verzekerd?

construct plan allianzOp wettelijk vlak hangt het bedrag af van de waarde van de wederopbouw. Dat bedrag is:

  • de waarde van de wederopbouw van het gebouw als die lager ligt dan 500.000 euro
  • 500.000 als de waarde van de wederopbouw van het gebouw hoger ligt dan 500.000 euro.

Binnen het Construct Plan is het echter ook mogelijk om hogere bedragen te verzekeren. Het plan voorziet een extrawettelijke waarborg die het mogelijk maakt om op verzoek de verzekerde bedragen op te trekken.

Meer informatie

Voor meer informatie kan u terecht op www.allianz.be

ALLIANZ

ALLIANZ

LAKENSESTRAAT 35
1000 BRUSSEL
+3222146111
-