naar top
Menu
Logo Print

VERZEKERING TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID

Een verzekering die gemoedsrust biedt voor al uw bouwwerven

Indien u als professional in de bouwsector regelmatig op bouwwerven of renovatiewerven werkt die door een architect worden begeleid, moet u een verzekering tienjarige aansprakelijkheid afsluiten. Deze verzekering is immers sinds 1 juli 2018 verplicht voor alle spelers uit de bouwsector. Ze dekt uw aansprakelijkheid in verband met de stevigheid en de stabiliteit van het gebouw, gedurende tien jaar na de aanvaarding van de werken.

Verschillende formules

AXA aansprakelijkheidU kunt kiezen uit verschillende verzekeringsformules:

  • een individuele verzekering voor al uw bouwwerven van het jaar of voor een specifieke bouwwerf
  • een globale verzekering voor één bouwplaats die alle dienstverleners dekt.

Bij AXA bieden we een unieke en pasklare verzekeringsoplossing voor alle ondernemingen en voor al uw bouwplaatsen van het jaar; een garantie voor uw gemoedsrust.

Indien er bijvoorbeeld acht jaar na de uitvoering van werken in een huis een scheur opduikt in een muur en het blijkt dat u verantwoordelijk bent voor een slecht geplaatste draagbalk, zal de tienjarige BA de materiële schade (de eventuele heropbouw) en de immateriële gevolgschade (bijvoorbeeld het onderbrengen van het gezin in een andere woning) dekken, voor bedragen die kunnen oplopen tot bijna 600.000 euro*

Deze oplossing van jaarlijks contract biedt tal van voordelen:

  • niet nodig om voor iedere bouwwerf een nieuwe verzekeringsovereenkomst te onderschrijven
  • de bouwwerven van uw keuze zijn verzekerd in enkele kliks
  • uw verzekeringsattesten worden online uitgegeven zodra een bouwplaats wordt aangegeven
  • u geniet een tarief dat aangepast is aan uw activiteit en aan de bestekken van de aangegeven bouwwerven.

In alle overeenkomsten zijn drie dekkingen inbegrepen die verdergaan dan wat de wet voorschrijft : schade aan het bestaande bouwwerk, afwerking en Rechtsbijstand.

Wat zegt de wet?

Voor alle stedenbouwkundige vergunningen die toegekend worden vanaf 1 juli moeten alle dienstverleners (aannemers, metsers, ramenplaatsers, studiebureaus, …) die onder toezicht van een architect werken uitvoeren aan woningen, hun tienjarige aansprakelijkheid verzekeren. Deze verzekering dekt de schade die voortvloeit uit een aansprakelijkheid van de verzekerde en die de stevigheid en stabiliteit van de gesloten ruwbouw van het gebouw in gevaar kan brengen, net als de waterdichtheid wanneer die de stevigheid of stabiliteit aantast.

  • Alle betrokken beroepsgroepen moeten op de eerste dag van de werken een verzekeringsattest bezorgen aan de bouwheer en de architect.
  • De verzekering dekt de opgelopen materiële en immateriële gevolgschade gedurende 10 jaar vanaf de aanvaarding van de werken.

Meer weten?

Surf naar www.axa.be of praat erover met uw makelaar!

*Wettelijk gezien bedraagt het verzekerde minimumbedrag per schadegeval: de heropbouwwaarde van de woning wanneer deze lager ligt dan 500.000 euro; 500.000 euro wanneer de heropbouwwaarde van de woning hoger ligt dan deze drempel. De bedragen zijn onderworpen aan de ABEX-index 648.

AXA

AXA

TROONPLEIN 1
1000 BRUSSEL
+3226786111
+3226789340
www.axa.be