naar top
Menu
Logo Print

EISEN NAAR INSTALLATIELAWAAI VAN SCHOOLGEBOUWEN

geluidsscherm in kunststof

Geluidsabsorberende schermen kunnen een oplossing bieden voor de emissie van installatielawaai van ventilatiesystemen.

OVERZICHT VAN DE EISEN NAAR INSTALLATIELAWAAI BIJ SCHOLEN

Onder installatielawaai vallen enkel geluiden, geproduceerd door de bouwtechnische installaties van het schoolgebouw, zoals ventilatiegeluiden, geluiden van het sanitair en de luchtbehandeling. Hieronder valt dus niet het geluid van beamers in leslokalen, of het geluid van leerlingen of verkeer op straat.

NORMEISEN

Er is een richtniveau per lokaaltype, met een bovengrens voor het gestandaardiseerde installatielawaai. Er worden eisen gesteld voor stationaire bronnen (bv. ventilatie en verwarming) en eisen voor tijdelijke bronnen (bv. pompen, toilet). Er zijn bijkomende eisen voor korte geluiden, installaties met roterende onderdelen en emissie naar naburige gebouwen. De meetprocedure is volgens ISO 10052. Er wordt geen meettolerantie gehanteerd. Het testen gebeurt sequentieel, m.a.w. de te testen installaties worden afzonderlijk getest.

EMISSIE NAAR NABURIGE GEBOUWEN

Het omgevingslawaai mag maximaal 3 dB stijgen. Deze eis vervalt, indien er andere bepalingen van toepassing zijn, bv. regionale bepalingen zoals een politiereglement.

OPLOSSINGEN

Omkastingen van de geluidsbron (bv. koel-/ventilatie-installaties) om deze installaties volledig af te schermen, geluidsdempers & -roosters om de emissies van lucht (en geluid) te dempen, geluidsabsorberende panelen van aluminium, hout of gerecycleerd pvc om een geluidsabsorberend scherm op te stellen. Voor de tijdelijke bronnen (zoals sanitaire buizen etc.) zijn er allerhande oplossingen voorhanden: bijvoorbeeld akoestische buisisolatie, trillingsgedempte ophangingen etc.