naar top
Menu
Logo Print

EISEN NAAR CONTACTGELUIDISOLATIE VAN SCHOOLGEBOUWEN

contactgeluidisolatie
In refters is extra geluidsisolatie geen overbodige luxe (foto Knauf)

OVERZICHT VAN DE EISEN NAAR CONTACTGELUIDISOLATIE BIJ SCHOLEN

Contactgeluiden zijn alle geluiden die verspreid worden door direct fysiek contact van mensen en bewegende voorwerpen met beloopbare oppervlakken, en die zich verder door het gebouw voortplanten.

EISEN

Eisen tussen lokalen binnen het schoolgebouw

Alle lokalen worden al naargelang van hun gebruik ingedeeld in categorieën volgens hun verwachte lucht- en contactgeluidsproductie en volgens hun gevoeligheid voor lawaai (laag normaal hoog zeer hoog). De comforteisen voor lucht- en contactgeluidsisolatie kunnen op die manier eenvoudig afgelezen worden in generieke tabellen die de relevante classificaties van zend- en ontvangstlokalen weergeven. In toepassingstabellen kan bovendien de normeis voor veelvoorkomende combinaties van types lokalen rechtstreeks afgelezen worden. Hoe hoger het getal dat in de hiernaast beschreven tabel vermeld staat, hoe minder streng de eis is. 50 dB is kritisch en45 dB vormt een te vermijden combinatie. De verhoogde eis is4 dB strenger. De evaluatietolerantie bedraagt 2 dB.

Eisen ten aanzien van aanpalende constructies (buren)

De vereiste waarde is kleinerdan of gelijk aan 50 dB. Wanneer er bijzondere contactgeluiden verwacht mogen worden, is een akoestische studie vereist.

OPLOSSINGEN

Soepele vloerbekledingen, zoals pvc, laminaat met een onderlaag die een akoestische ontkoppeling geeft, of tapijten zorgen ervoor dat de contactgeluiden minder gemakkelijk in de vloerconstructie kunnen dringen. Deze vloerbekledingen en droge zwevendevloersystemen op massieve basisvloeren, eventueel voorzien van speciale akoestische ontkoppelingen, kunnen een oplossing bieden voor de 60dB-eisen de 55dB-eis. Traditionele zwevendedekvloersystemen, zoals veelvuldig toegepast in de moderne appartementsbouw, voorzien van trillingsdempende vloerlagen en -voegen, randcontactisolatie en omhulde leidingdoorvoeren, bieden een oplossing voor de 50dB-eis. Deze oplossingen zijn echter zeer uitvoeringsgevoelig en vaak te duur voor scholenbouw. In voorkomend geval kan deze normeis vaak door een doordachte ruimtelijke schikking voorkomen worden.