naar top
Menu
Logo Print
04/01/2019 - ELISE NOYEZ

LAAT AKOESTISCHE PROBLEMEN UW BOUWPROJECT NIET VERKNALLEN

ALLES OVER BOUWAKOESTIEK

Vaak wordt de term 'akoestiek' geassocieerd met theater- en concertzalen. Het wordt dan beschouwd als een specialisme dat als doel heeft om in deze zalen een unieke en optimale geluidservaring te creëren. Maar dat is slechts een zeer beperkte visie op het gegeven. Naast de zaalakoestiek wordt er namelijk ook gesproken over bouwakoestiek. Daaronder verstaan we het optimaliseren van het akoestisch comfort in gebouwen van allerlei aard, door onder andere geluiden van buitenaf af te wenden, de overdracht van geluiden tussen verschillende ruimtes tot een minimum te beperken en de verspreiding van geluid binnen een bepaalde ruimte te optimaliseren. De diverse normeringen en kwaliteitseisen maken hiervoor een onderscheid tussen woningen, scholen en kantoorruimtes.

Marcelo Blasco, akoestiek7 MISVATTINGEN OVER AKOESTIEK

Er bestaan enkele hardnekkige misvattingen in de sector met betrekking tot akoestiek. Specialist ter zake Marcelo Blasco zet zeven van de meest voorkomende op een rijtje.

nagalm, akoestiek

HOE NAGALM VERMIJDEN?

Wie op zoek is naar een optimaal akoestisch binnencomfort, moet op zoek naar een aangepast evenwicht tussen tal van parameters. Nagalm wordt in de meeste ruimtes best vermeden, maar let op dat het niet ten koste gaat van de spraakverstaanbaarheid!

De belangrijkste parameters op een rijtje
Deze factoren hebben cruciale invloed op akoestisch comfort
In de praktijk: uitdagingen en oplossingen bij betonkernactivering

houtskeletbouw, akoestiek, HSBAKOESTIEK BIJ HOUTSKELETBOUW

De houtskeletbouw is een lichte bouwmethode met relatief gezien weinig massa erin verwerkt. Dit is een intrinsiek nadeel op akoestisch vlak dat men echter ruimschoots weer kan compenseren door een intelligente opbouw en detaillering.

Gevels
Daken
Woningscheidende wanden
Woningscheidende vloeren
Ramen en deuren

akoestiek, sanitair, luchtgeluid, contactgeluidAKOESTIEK BIJ SANITAIRE INSTALLATIES

Er zijn heel wat oplossingen voorhanden om het lawaai afkomstig van sanitaire installaties tot een minimum te beperken. Het is belangrijk dat er - zeker bij de nieuwbouw - met dit gegeven al vroeg genoeg rekening wordt gehouden!

Problemen en oplossingen ter hoogte van watertoevoer
Problemen en oplossingen ter hoogte van waterafvoer

akoestiek, schoolgebouwAKOESTIEK IN SCHOOLGEBOUWEN

De norm NBN S 01-400-2 'Akoestische criteria voor schoolgebouwen' is van kracht sinds 1/1/2013. Deze norm bepaalt de vereisten waaraan nieuwe, afgewerkte schoolgebouwen moeten voldoen op het vlak van akoestische eisen. 

De belangrijkste aanpassingen in de NBN S 01-400-2
Eisen voor gevelisolatie
Eisen inzake installatielawaai
Eisen voor luchtgeluidisolatie
Eisen voor contactgeluidisolatie

akoestiek, zorgsector, ziekenhuis, nagalmAKOESTIEK IN DE ZORG

Zorggebouwen gelden op heel wat vlakken als uitdagende gebouwen; ook met betrekking tot de akoestiek. Een integrale aanpak is hier essentieel.

Waarom akoestiek in zorggebouwen zo'n complex vraagstuk is
Wat houdt een integrale aanpak precies in?

akoestische panelen

AKOESTISCHE PANELEN

Ruimtes met grote oppervlaktes in 'harde' materialen, zoals beton of glas, kunnen heel wat nadelen stellen op het vlak van akoestiek. Geluidsgolven botsen heen en weer tussen deze oppervlaktes, wat voor een lange nagalmtijd zorgt. Om dit te compenseren, past men in de ruimte houtachtige, geperforeerde panelen toe die de geluidsgolven absorberen i.p.v. terug te kaatsen.

akoestische voorzetwandenAKOESTISCHE VOORZETWANDEN

Geluidsoverlast wordt gezien als een van de meest comfortbedreigende factoren in onze maatschappij. Een optimale geluidsisolatie is de enige oplossing om lawaaihinder tegen te gaan en vervelende geluids­invloeden te weren. Het toepassen van voorzetwanden is de ideale manier om de geluidsisolatie van onvoldoende zware massieve woningscheidende wanden tot op het vereiste niveau van de nieuwe geluidsnorm op te krikken.