naar top
Menu
Logo Print
18/03/2019 - LAURENCE BLONDEEL

GEBRUIK VAN PVC IN DE PRAKTIJK

groendak
Doordat pvc-naden homogeen versmolten worden,
zijn ze resistenter tegen worteldoorgroei

DAKOPBOUW

De meest gebruikte dakconstructie in ons land is die van het warm dak, met van binnen naar buiten: een ondergrond (beton, staal, hout), een dampremmende laag, drukvaste isolatie (PIR, minerale wol, EPS en XPS) en een dakafdichting zoals pvc. Pvc wordt op grote schaal gebruikt bij industriebouw, omdat het zo snel aan te brengen valt. Maar de laatste jaren komt de oplossing ook steeds meer voor bij particuliere woningen. Over het algemeen vinden we deze dakbanen vooral op platte en licht hellende daken.

LASSEN VAN DE LAGEN

Voorzie bij de plaatsing van de banen altijd in een overlap van 5 cm (indien niet mechanisch bevestigd) tot 10-12 cm (indien wel mechanisch) waar de banen bij elkaar komen. U moet de naden immers lassen met hete lucht, handmatig of met de machine. T-kruisingen en gezaagde banen worden daarbij geseald met een vloeibare oplossing.

TIPS VOOR MECHANISCHE BEVESTIGING

Brengt u de pvc-dakbanen mechanisch aan, dan bevestigt u elke baan langs één rand met bijvoorbeeld schroeven met drukplaatjes of tules. Deze gaan doorheen de pvc en de isolatie, tot in de ondergrond. Daarnaast vallen de dakbanen te bevestigen met een inductiesysteem. Daarbij worden de bevestigers aan de onderzijde van de banen verkleefd, zodat de kunststof niet doorboord moet worden. Gemiddeld moet u volgens een fabrikant van pvc-dakbanen rekenen op vier schroeven per m². Over het algemeen hangt het benodigde aantal bevestigers af van de windlastberekening, de hoogte en ligging van het dak en het gekozen bevestigingssysteem. Belangrijk is ook dat u de juiste bevestigers gebruikt, bedoeld voor de betrokken toepassing en ondergrond. Eveneens moeten ze lang genoeg zijn. Voor schroeven kiest u als lengte steeds de dikte van de isolatie vermeerderd met 2 cm voor een stalen ondergrond, 3 cm voor een houten ondergrond en minstens 4 cm voor beton. Bij een mechanische bevestiging kunt u een LDPE-film als dampremmer gebruiken. Kleeft u de banen, dan is een gekleefd of zelfklevend dampscherm noodzakelijk. Te kleven pvc-dakbanen worden altijd met de juiste synthetische lijm geleverd.

BELANGRIJK: GOEDE DETAILAFWERKING

Pvc laat zich relatief makkelijk plaatsen, met als gevaar dat er te snel wordt gewerkt, met te weinig oog voor de details. Waak erover dat ook zij altijd waterdicht afgewerkt worden. Zowel voor de dakopstanden als de details bestaan heel wat pvc-toebehoren: binnen- en buitenhoeken, afvoeren, spuwers, ventilatiedoorvoeren … Zeer belangrijk bij een plat dak is ook dat u steeds zorgt voor een goede en correcte kimfixatie, dus aan de overgang van het horizontale dakoppervlak met de opstaande rand. De meeste stormschade ontstaat omdat die kimfixatie ontbreekt of niet volstaat.

pvcAANBRENGEN VAN PVC

Elke pvc-dakbaan brengt u aan in rolvorm, altijd in één laag. Ofwel bevestigt u de banen mechanisch. In dat geval bevatten ze een interne polyesterwapening. Maar u kunt de kunststof ook losliggend of onder ballast inzetten, zoals bij een groendak of terras. Ze is dan gewapend met glasvlies. Ten slotte valt pvc te verkleven, maar de plaatsingsspecialist verkiest deze aanpak niet, omdat het materiaal moet kunnen werken. Kleeft u de pvc, dan bevat het onderaan een polyestervlies. Elk type pvc-dakbaan is dus specifiek afgestemd op zijn beoogde toepassing. Gebruik ze dan ook enkel daarvoor. Leg bijvoorbeeld nooit pvc-banen bedoeld voor mechanische bevestiging onder een ballast en bevestig de soort voor losliggend gebruik nooit mechanisch.

BIJZONDERE TOEPASSINGEN

OOK VOOR GROENDAKEN?

Doordat de pvc-naden homogeen versmolten worden, zijn ze resistenter tegen worteldoorgroei dan gelijmde of koud gevulkaniseerde naden. Zeker als u banen in een wortelvaste uitvoering aanbrengt. Dat maakt pvc meer geschikt voor groendaken. Ongeacht de gekozen variant daarvan: intensief, semi-intensief of extensief. Pvc is perfect geschikt voor groendaken, maar toch wordt de voorkeur gegeven aan een volvlakkig gekleefd systeem als bitumen. Deze oplossing is beter bestand tegen eventuele schade en dus lekken door verdere bouwwerken. Lekken vallen dan ook makkelijker op te sporen.

pvcOOK VOOR ZONNEPANELEN?

Zonnepanelen vallen zeker op pvc-dakbanen te plaatsen. Belangrijk is wel dat u een biologisch gestabiliseerde scheidingslaag aanbrengt tussen de banen en de constructie van de panelen. Zo vermijdt u dat de micro-organismen uit mogelijke vervuiling aan de zonnepanelen de weekmakers uit de banen aantasten. Op de dakbanen kunnen ook speciale profielen worden gelast, om zonnepanelen (of andere zaken) op vast te zetten zonder bijkomende ballast of een doorboring van de dakdichting.

KLASSIEK ONDERHOUD

Elk jaar de goten en afvoeren vrijhouden en het dak algemeen inspecteren: meer onderhoud vergt een pvc-afdichting niet, ongeacht het daktype. Hiervoor valt er perfect op een pvc-dak te lopen. Eventueel kunt u pvc-banen behandelen met een coating, zodat die nog makkelijker te reinigen zijn. Raad uw klanten wel aan hun dak goed te onderhouden, om de eerder vermelde levensduur te behalen. Op een groendak mag ook niet te veel onkruid groeien.

MEER ONDERSTEUNING

Elke producent van pvc-dakbanen voorziet in opleidingen. Ze staan er vaak zelfs op dat dakwerkers deze volgen, vooraleer ze hun producten leveren. Bij de meeste fabrikanten kunt u ook altijd terecht met technische vragen, voor een optimaal eindresultaat.