naar top
Menu
Logo Print
16/01/2019 - EVERGREEN

DE EXTRA FUNCTIES VAN GLAS 

Glas is door de eeuwen heen geëvolueerd tot een modern en veelzijdig materiaal dat telkens weer nieuwe technische perspectieven en creatieve mogelijkheden biedt. Moderne beglazingen bieden naast de basisfuncties een veelvoud aan extra functies en zijn steeds performanter, met bovendien heel wat esthetische mogelijkheden. Het is met andere woorden niet altijd eenvoudig om te kiezen tussen de tientallen glassoorten en de honderden glasmerken op de markt. Nochtans gaat het om een investering die tientallen jaren moet meegaan.

functionele beglazingFUNCTIONELE BEGLAZING CREËERT ONGEZIENE MEERWAARDE

De term actieve beglazing verwijst naar glaspartijen waarvan bepaalde eigenschappen via een sturing gewijzigd kunnen worden. De verschillende systemen bieden oplossingen op het gebied van zonnewering, warmteopwekking, productie van elektriciteit, transparantie en interactiviteit van glasgevels.

thermografieTHERMOGRAFIE OP BEGLAZING MAAKT HET ONZICHTBARE ZICHTBAAR

Sinds 2014 is er een nieuwe premie voor wie investeert in hoogrendementsglas of drievoudige beglazing. Terecht, want de isolatiekwaliteit van dit soort ramen is 2 tot 3 maal beter dan die van gewoon dubbelglas. Dat heeft een grote impact op de energieprestatie van het gebouw. De keuze voor een kwaliteitsvolle beglazing is dus van groot belang.

beglazing identificerenSNEL EN CORRECT BEGLAZING IDENTIFICEREN

Enkel, dubbel of drievoudig; met of zonder coating; gehard, gelamineerd of brandwerend … Het aanbod van beglazingen is uitgebreid en blijft steeds evolueren. Maar hoe weet u of de geleverde beglazing aan de gevraagde specificaties voldoet? En hoe controleert u welk type beglazing er al in de ramen aanwezig is?

Waarom glasherkenning?
Optische glas- en spouwdiktemeters
Elektronische glasmeetapparatuur

VitralysBEREKEN SNEL DE BENODIGDE GLASDIKTE

In februari 2016 werd de Belgische glasnorm uitgebreid. Naast de vereisten voor veiligheidsbeglazingen en de toe te passen glastypes bepaalt de norm nu ook de nieuwe methodologie voor de berekening van de glasdikte. “Deze berekeningen zijn echter complex”, zegt ir. Luc Dumont van het Verbond van de Glasindustrie.

transparantieEEN BUITENGEWONE TRANSPARANTIE

Wie bekeek er nog nooit zijn eigen reflectie in het raam? Elke beglazing kampt immers met een zeker aandeel lichtreflectie, wat leidt tot de weerspiegeling van de omgeving. In sommige omstandigheden is deze weerspiegeling echter uiterst ongewenst.

GlasliftenGLASLIFTEN GARANDEREN VEILIGE GLASMANIPULATIE OP DE WERF

Bij de plaatsing van glas is het van belang dat het glas goed geplaatst wordt en de druk op een gelijke manier verdeeld wordt. Doorheen de tijd ontwikkelden er zich verschillende opties om dat op een steeds efficiëntere, veiligere en vooral eenvoudigere manier te doen.

Indoor versus outdoor en eigenschappen glasliften
Plaatsing met een glaslift
Veiligheid bij het gebruik van een glaslift

zonwerende beglazingZONWERENDE BEGLAZING

In het streven naar energieneutraal bouwen wordt het S-peil, de indicator van de energetische kwaliteiten van een gebouwschil, steeds belangrijker. Om een optimale score te bekomen, zou het glasoppervlak van gebouwen in feite beperkt moeten blijven, maar dat strookt niet met de nood aan transparantie en natuurlijk licht die alom heerst. Daarom wordt steeds meer ingezet op mogelijkheden met zonwerende beglazing.