naar top
Menu
Logo Print
16/01/2016 - LAURENCE BLONDEEL

FUNCTIONELE BEGLAZING CREEERT ONGEZIENE MEERWAARDE

ACTIEVE BEGLAZING ZORGT VOOR GROTE ARCHITECTURALE MOGELIJKHEDEN

De term actieve beglazing verwijst naar glaspartijen waarvan bepaalde eigenschappen via een sturing gewijzigd kunnen worden. De verschillende systemen bieden oplossingen op het gebied van zonnewering, warmteopwekking, productie van elektriciteit, transparantie en interactiviteit van glasgevels. In dit artikel stellen we u elk van deze mogelijkheden voor. Telkens gaan we dieper in op het concept, de werking, het toepassingsgebied en eventueel het bedieningssysteem.

zonwering
Aan de binnenzijde van het glas is een flinterdunne laag metaaloxide aangebracht die donker wordt wanneer men deze onder spanning plaatst. Ideaal als zonwering

ZONNEWERINGSSYSTEMEN

Concept

Deze zonneweringssystemen laten toe om de helderheid van het glas te veranderen. Aan de binnenzijde van de buitenste glaslaag van de dubbele of drievoudige beglazing is een flinterdunne laag metaaloxide aangebracht die donkerder wordt wanneer die onder een lage spanning wordt geplaatst. Valt de spanning weg, dan wordt het glas terug lichter. In beide gevallen blijft het glas transparant zodat het doorzicht behouden blijft.

Werking en toepassingen

Dit systeem kan worden gebruikt voor glazen oppervlakten die veel blootgesteld worden aan zonlicht, zoals gevels, atriums en foyers. Het is een prima alternatief voor mechanische zonnewering. Het glas is in te passen in schuiframen, vaste of draaiende kozijnen, ongeacht het materiaal waaruit ze zijn gemaakt. De installatie gebeurt op dezelfde manier als bij conventioneel dubbel- of drievoudig glas.

Bedieningssysteem

Het systeem kan manueel of automatisch bediend worden. De automatische bediening is gekoppeld aan het externe lichtniveau dat gemeten wordt met lichtsensoren. Daar waar nodig kan de graad van lichttransmissie volgens verschillende zones worden ingedeeld.

INSTALLATIE VAN DE SYSTEMEN

Alle onderstaande systemen zijn conform de meest gangbare bouwkundige, elektrische en elektronische normen. De meeste systemen zijn aan te sluiten en integreerbaar in domoticainstallaties, of (voor grotere werven) in bestaande gebouwbeheerssystemen. De gegeven spanningen, vermogens en rendementen zijn slechts aanwijzingen aangezien ze afhankelijk van de fabrikant sterk kunnen verschillen. De aansluiting moet verzorgd worden door een elektrisch installateur.

warmteopwekkend
Glas met geïntegreerde verwarming kan handig zijn in ruimtes waar
veel kans is op condens (binnenzwembad, zie links)
of om ramen sneeuwvrij te houden (zie rechts)

WARMTE-OPWEKKENDE SYSTEMEN

Concept

Dit systeem is een dubbele of drievoudige beglazing die warmte uitstraalt. Het is een volledig geïntegreerde en onzichtbare verwarmingstoepassing die zorgt voor meer warmtecomfort. De toepassing laat toe om structurele problemen op te lossen die verband houden met het beperkte doorzicht als gevolg van condens of sneeuwval op moeilijk te bereiken plaatsen.

Werking en toepassingen

Een dunne tinoxidecoating aan de binnenzijde van de buitenste glaslaag van het dubbel of drievoudig glas straalt warmte uit wanneer het onder spanning wordt gezet. Andere fabrikanten bekomen hetzelfde resultaat door middel van wolfraamdraden die tussen de glaslagen worden ingebed. Deze systemen zijn ideaal wanneer men sneeuw wil laten smelten bijvoorbeeld. Het systeem kan ook warmte uitstralen naar binnen toe, zodat het condensvorming tegengaat en als bijkomende verwarming fungeert. Het kan zowel binnen als buiten worden gebruikt zoals bij gevels, dakbedekking, erkers, schermen, interne scheidingswanden, serres, veiligheidsglas, glazen vloeren ...

Bedieningssysteem

De werking wordt gestuurd door een standaardthermostaat. Afhankelijk van de gewenste toepassing kan bij het ontwerp het vermogen aangepast worden.

pv-cellen
Wanneer er een wisselstroom van 100 V doorheen de LC-film (Liquid Crystal) wordt gestuurd, oriënteren de vloeibare kristallen zich in dezelfde richting zodat de transparante laag doorschijnend wordt met een matglas effect

BEGLAZING MET GEINTEGREERDE
PV-CELLEN

Concept

Actieve beglazing met pv-cellen van amorf silicone. Net als de klassieke zonnepanelen, is deze beglazing in staat om bij zonnig weer elektriciteit op te wekken.

Werking en toepassingen

De beglazing is opgebouwd uit twee lagen gehard glas waarin een fijne pv-film is aangebracht. Doorgaans komt er een extra doorzichtige glaslaag aan de buitenzijde zodat het licht (en dus de energieopwekkende fotonen) goed doordringen tot de pv-film. Aan de binnenzijde kan er gekozen worden tussen verschillende aspecten zoals transparant, gekleurd, matglas, of andere kwaliteiten op aanvraag. Afhankelijk van de gewenste bouwspecificaties kan de glasdikte aangepast worden. De minimale afmetingen van de modules zijn 400 x 400 mm, de maximale afmetingen 2.000 x 4000 mm. Standaard zijn deze systemen niet optimaal wat thermische isolatie betreft. Op aanvraag kan men de thermische kwaliteiten van dubbele beglazing echter wel produceren. Aangezien de pv-cellen niet lichtdoorlatend zijn, wordt een deel van het licht tegengehouden. De lichtdoorlaatbaarheid kan aangepast worden door de cellen meer uit elkaar te zetten. Afhankelijk van deze afstand kan de doorlaatbaarheid variëren van 0% tot 20% of hoger. Qua ontwerp is deze toepassing ook geschikt voor zonnewering, gevels, overkappingen ... De modules worden op maat gemaakt zodat het architecten en installateurs de nodige flexibiliteit biedt bij het ontwerp van een gebouw of het uitvoeren van beglazing volgens de wensen van de klant.

scheidingswand
Om vergaderzalen af te schermen kan het glas
ofwel opaak gemaakt worden (zie volledig links),
ofwel intern verlicht worden (zie midden en rechts).
Op het moment dat de spanning wegvalt, zien de glasbladen er opnieuw gewoon uit

SCHEIDINGSWANDEN

Concept

Dit systeem bestaat uit een gelaagde beglazing waarin een LC-film (Liquid Crystal) werd ingebed, die het toelaat zonder overgang een transparante glaspartij doorschijnend te maken.

Werking en toepassingen

Binnen twee glaspanelen wordt een LC-film, gevat in twee EVA-panelen, ingesloten. De LC-film is opgebouwd uit twee lagen PET die gecoat zijn met een transparante metaallaag en die eenmaal gelamineerd een LC-gel vormen. Wanneer er een wisselstroom van 100 V doorheen deze film wordt gestuurd, oriënteren de vloeibare kristallen zich in dezelfde richting zodat de transparante laag doorschijnend wordt met een matglas effect. De werking is ogenblikkelijk, zonder overgang. Dit systeem kan worden toegepast voor binnen- en buitenafscheidingen, deuren, veiligheidsglas, projectieschermen, winkelruiten, glazen vloeren … Voor de buitenafscheidingen is dubbele beglazing mogelijk. Naast de functie als afscheiding is dit systeem ook toe te passen voor projectie of back-projectie van beelden waarbij de afwisseling tussen transparant en doorschijnend een extra dimensie kan geven aan een presentatie. Wat de projectie betreft zijn er aan de mogelijkheden nauwelijks grenzen. Zo is het perfect denkbaar om een beeld over de volledige oppervlakte van een glasgevel te projecteren.

led
Glasbladen met geïntegreerde ledverlichting vormen de ideale eyecatcher binnen het interieur. Dankzij de elektronische sturing kan men de kleur vliegensvlug aanpassen

LEDVERLICHTING

Bij de ledsystemen zijn er twee soorten toepassingen. Enerzijds zijn er systemen die zich toespitsen op het verlichten en kleur geven aan een glaspartij. Anderzijds zijn er toepassingen die toelaten om glaspartijen om te vormen tot echte beeldschermen. Ledverlichting is een systeem dat een samenspel tussen licht en kleur mogelijk maakt zodat zowel voor binnen- als voor buitentoepassingen een dynamische en sfeervolle architectuur kan ontstaan door het benadrukken van het ontwerp en de vormgeving van muren en gevels.

Werking en toepassingen

Er zijn verschillende systemen. Bij het ene systeem worden de leds tussen de glaslagen geplaatst. De leds worden gevoed door een onzichtbare coating met een hoog geleidend vermogen zodat er geen enkele elektrische bedrading of component zichtbaar is. Dit systeem wordt toegepast in gevels, balustrades en scheidingswanden, en ook specifieke binnentoepassingen zoals wandbekleding, spiegels, vitrines en schappen. De plaatsing van de leds kan zowel standaard zijn als volledig aangepast worden aan het ontwerp van de klant. Bij een ander systeem wordt aan de rand van het glas een aluminium rail met ledstrips bevestigd, die licht laten schijnen doorheen de dikte van het glas. Het glas zelf wordt aan de binnenzijde gezeefdrukt met gradueel aflopende stippen die het licht terugkaatsen. De ledstrip bevat een groot aantal leds per strekkende meter die elektronisch worden gestuurd zodat kleur en effect naar wens kunnen worden aangepast. Dit systeem kan worden toegepast voor scheidingswanden, verticale buitentoepassingen, mediagevels, veiligheidsbeglazing, projectieschermen, ramen, glazen vloeren, meubilair, beursstands … Indien gewenst kan het gedrukte patroon gewijzigd worden. Het aansturen van de reeksen effecten kan eenvoudig worden gewijzigd en opgeslagen door middel van een digitale interface. Dit systeem mag in geen geval blootgesteld worden aan spanningen.

led
Hier vormen de leds beeldpunten die op grote afstand gepercipieerd kunnen worden als beeld, foto of tekst

LEDBEELDVORMING

Voor een echte beeldvorming zijn er systemen waarbij een ledraster tussen het glas wordt ingebed. Net zoals bij een normaal beeldscherm vormen de lichtpunten vanop afstand een beeld dat zowel statisch als bewegend kan zijn.

Werking en toepassingen

Een ledraster wordt in dubbel of drievoudig glas gevat. Via randapparatuur kan er beeld, video of tekst worden afgespeeld op de geïnstalleerde glaspartijen. Het systeem ondersteunt standaard de HD-kwaliteit. De afstand waarbij de afzonderlijke leds zichtbaar worden is de basis om de resolutie van het beeld te bepalen. Afhankelijk van deze afstand wordt de afstand tussen de leds aangepast om een optimaal beeld te verkrijgen. Hetzelfde gegeven geldt ook voor de lichtsterkte van de leds die eveneens aangepast kan worden. De toepassingen zijn onbegrensd: publiciteit, spektakel, street art, urban communication, evenementen, interactiviteit met de omgeving...

BESLUIT

Behalve voor de PV-beglazing kunnen al deze systemen zowel buiten als binnen worden gebruikt om esthetische of praktische redenen. Dit betekent dat de combinatiemogelijkheden tussen twee of meerdere systemen vanuit architectonisch standpunt praktisch onbegrensd zijn.