naar top
Menu
Logo Print
22/01/2019 - LAURENCE BLONDEEL

OPTISCHE GLAS- EN SPOUWDIKTEMETERS

maatlijnen
Verschillende producenten voorzien eenvoudige optische glas- en spouwdiktemeters: plastic of kartonnen latjes waarmee je, aan de hand van gereflecteerde maatlijnen de spouwbreedte kunt bepalen.

PRINCIPE

Optische glas- en spouwdiktemeters zijn plastic of kartonnen 'latjes' die via de weerspiegeling van bolletjes of maatstrepen toelaten om de dikte van de individuele glaspanelen en van de spouw te bepalen. De optische glas- en spouwdiktemeters moeten in een hoek van 45° tegen het glas geplaatst worden en werken volgens een van de volgende basisprincipes:

Maatstrepen: de glasdiktemeter is voorzien van een grondlijn en verschillende maatstreepjes. In het te controleren glas worden deze aanduidingen weerspiegeld, waarbij geldt dat de onderste reflectie afkomstig is van de aanliggende zijde van de glaslaag en de volgende reflectie van de andere zijde. De afstand tussen de twee gereflecteerde grondlijnen geeft dan de glasdikte weer. Ze kan afgelezen worden door na te gaan welke maatstreep (eerste reflectie) samenvalt met de tweede reflectie van de grondlijn. Om de dikte van de achterste glasplaat te meten, dient men de procedure aan de andere zijde te herhalen. De spouwbreedte wordt aan de hand van een andere schaal, op de achterzijde van het latje, bepaald. Het aflezen gebeurt grotendeels volgens hetzelfde principe, met dat verschil dat men nu kijkt naar het snijpunt tussen de maatstreep op positie 3 en de schuine lijn op positie 2. Sommige uitvoeringen van de spouwbreedtemeter werken volgens een licht afwijkend principe, maar de werking staat steeds op het latje beschreven.

cirkels

 De glasdikte en de spouwbreedte kan ook bepaald worden aan de hand van  plastic of kartonnen latjes met cirkels
(Saint-Gobain Glass, Thick-O Plus, gedeponeerd model en merk)

Cirkels: de glas- en spouwdikte-meter met cirkels combineert zowel de glasdikte- als de spouwbreedteschaal op één zijde. Om de glasdikte af te lezen, kijkt men naar de reflectie van een reeks zwarte cirkels in oplopende grootte. De cirkels die elkaar in de weerspiegeling net raken, komen dan overeen met de glasdikte. Een reeks kleinere cirkels en vierkanten – de ene helft zwart, de andere wit – laat vervolgens toe om te spouwdikte na te gaan. Op de plaats waar de volle en de lege vorm in reflectie samenvallen, kan men de spouwdikte aflezen.

 

brochureEEN GLASHELDERE KIJK OP DE BELGISCHE BEGLAZINGEN

Het Verbond van de Glasindustrie publiceerde in april 2018 een nieuwe uitgave van de brochure 'Een glasheldere kijk op de Belgische beglazingen'. De uitgave gaat kort in op het herkennen van beglazingen, maar is bovenal een referentielijst voor alle dubbele en drievoudige beglazingen die door de Belgische glassector gecommercialiseerd worden. Ze geeft de belangrijkste eigenschappen (Ug, TL en g) van de verschillende glassoorten en biedt een volledig overzicht van de markeringen die de verschillende fabrikanten op de afstandhouder toevoegen. De brochure is beschikbaar via www.vgi-fiv.be.

glasdiktelaser
Een preciezer resultaat bekom je echter met een glasdiktelaser

LEESFOUTEN

De optische glas- en spouwdiktemeters bieden een eenvoudige en goedkope oplossing om de samenstelling van een beglazing te bepalen, maar de juistheid van de resultaten is sterk afhankelijk van een correct gebruik. Ten eerste moeten de latjes perfect horizontaal en in een hoek van 45° tegen het glas geplaatst worden. Verschillende uitvoeringen zijn daarom voorzien van een plooilijn om de juiste hoek te bepalen. Ten tweede is het aangeraden om de meting zo dicht mogelijk tegen het raamwerk uit te voeren. Zo worden foute metingen door het hol of bol staan van het glas zo veel mogelijk vermeden. Een derde en laatste aandachtspunt is de correcte leespositie. Die verschilt van soort tot soort, maar wordt steeds op de glas- en spouwdiktemeter zelf aangegeven. Alleen wanneer het resultaat onder de aangegeven hoek wordt afgelezen, is het resultaat betrouwbaar.

BEPERKINGEN

Bij dubbele beglazing is het, afhankelijk van het systeem, noodzakelijk om de meting aan beide zijden van de beglazing uit te voeren. Dit beperkt de toepasbaarheid bij de hoogbouw en vaste beglazingen, en sluit drievoudige beglazingen volledig uit. Daarnaast kan ook de aanwezigheid van een sterk reflecterende coating de analyse bemoeilijken.