naar top
Menu
Logo Print
22/01/2019 - ELISE NOYEZ

BEREKEN SNEL DE BENODIGDE GLASDIKTE

Luc Dumont

ir. Luc Dumont, Verbond van de Glasindustrie

APP VOERT COMPLEXE BEREKENINGEN AUTOMATISCH EN VOLGENS BELGISCHE NORM UIT

In februari 2016 werd de Belgische glasnorm uitgebreid. Naast de vereisten voor veiligheidsbeglazingen en de toe te passen glastypes bepaalt de norm nu ook de nieuwe methodologie voor de berekening van de glasdikte. “Deze berekeningen zijn echter complex”, zegt ir. Luc Dumont van het Verbond van de Glasindustrie. “Om het architecten, schrijnwerkers, glazenmakers en andere bouwprofessionelen gemakkelijker te maken, hebben wij daarom een app ontwikkeld. Op basis van een aantal kerngegevens berekent die automatisch de benodigde glasdikte. Zo hopen we ook de correcte toepassing van de norm te stimuleren.”

GLASNORM

Uitbreiding

De Belgische glasnorm was aan een update toe. De originele norm NBN S23-002, daterend uit 1989, kreeg haar laatste update in 2010 en omvatte onder andere de bepaling en keuze van de eigenschappen van glasproducten voor gebouwen. In februari 2016 zijn er twee nieuwe delen toegevoegd die volledig volgens de Eurocode werden opgesteld: NBN S23-002-2 beschrijft de semiprobabilistische berekeningsmethoden voor de berekening van het glas; NBN S23-002-3 de samenstellingen voor glas en de isolerende beglazing voor gevels, blootgesteld aan een windbelasting. Beide delen gaan met andere woorden dieper in op de dimensionering van beglazingen voor daken en gevels, met het oog op de verzekering van de nodige stabiliteit en levensduur.

windbelasting berekenen
Op basis van een aantal kerngegevens, zoals de toepassing en geometrie van het glas, alsook informatie over de locatie van het project, wordt de minimale glasdikte berekend

Juridische waarde

“In theorie zijn de normen niet bindend,” zegt Dumont, “maar ze worden juridisch wel beschouwd als de regels van de kunst of de goede praktijk. Ze moeten met andere woorden wel toegepast worden. Wordt ervan afgeweken, dan kunnen er zich niet alleen problemen voordoen met het glas zelf, maar moet er ook een bijkomende technische rechtvaardiging gegeven worden. Bovendien wordt de naleving van de norm vandaag opgenomen als een voorwaarde in bijvoorbeeld de eisen voor energiepremies in Wallonië en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Iedereen heeft er met andere woorden baat bij om de norm te volgen, zeker als het een veiligheidsnorm is.”

Methodologie

“Het berekenen van de minimale glasdikte is een complexe materie”, zegt Dumont. “Men moet rekening houden met heel wat verschillende parameters, die elk op een specifieke manier bepaald moeten worden. De huidige Eurocodes voor het bepalen van deze parameters wijken bovendien af van de Eurocodes die sinds 1992 in België van kracht zijn. Wie al deze berekeningen handmatig moet uitvoeren, verliest met andere woorden heel wat tijd. Als sectoraal verbond hebben we daarom besloten om te investeren in een gebruiksvriendelijke app. Dit hulpmiddel draagt hopelijk bij tot een breder draagvlak voor en een betere toepassing van de norm.”

vitralysVITRALYS®

Vitralys® is de Belgische sectorale referentieberekeningstool voor de beglazingsdikte in overeenstemming met norm NBN S23-002-2:2016. Het Verbond van de Glasindustrie verifieert dat de berekeningen in de app conform deze norm gebeuren. De lancering van Vitralys® gebeurde in maart 2016. De app is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels, voor zowel de desktop als tablets van het iOS- of Android-platform. Een jaarlijkse licentie kost € 90 (excl. Btw).

VITRALYS®

Ontwikkeling

De nieuwe Vitralys® app is een initiatief van het Verbond van de Glasindustrie en werd in samenwerking met een stuurgroep van deskundigen, afkomstig uit de tien belangrijkste glasbedrijven, ontwikkeld. Na veertien verbeterde versies en een grondige controle door de stuurgroep werd de inhoud van de app in december 2015 goedgekeurd. De lancering van de app wordt in maart 2016 verwacht, na het finetunen van de gebruiksvriendelijkheid.

vitralys
De resultaten van de berekening kunnen op
twee verschillende manieren worden weergegeven:
als een lijst met geschikte standaardbeglazingen enerzijds

Parameters

De homepage van de Vitralys® app geeft een overzicht van de benodigde parameters enerzijds en een samenvatting van de berekeningsresultaten anderzijds. De gevraagde gegevens hebben betrekking op:
Toepassing: via een eenvoudige checkbox geeft de gebruiker aan of het een verticale beglazing, een hellende beglazing of een glazen binnenwand betreft. Bij hellende beglazingen moet ook de hellingshoek ingevuld worden. 
Randvoorwaarden: hier worden er gegevens ingevuld over de plaatsing van het glas. Hoeveel ondersteunde zijden zijn er, hoe wordt het glas geplaatst, hoe hoog is de afdichtingsvoeg?
Geometrie: de afmetingen van de glaspartij.
Windbelasting: voor het bepalen van de windbelasting wordt de gebruiker naar een extra berekeningsmodule verwezen. Daarin kan hij op basis van de ligging van het project en de hoek van de beglazing de nodige gegevens invullen, waarmee vervolgens de windbelasting bepaald wordt. Vitralys® biedt de gebruiker een vereenvoudigde en conservatieve hulpberekening voor de windbelasting volgens de geldende normen. De belastingen die in de app berekend worden, komen overeen met de waarden voor een hoekzone. In de centrum- en randzones zullen de waarden bijgevolg licht overschat worden. Men kan er echter steeds voor opteren om zelf, volgens de geldende normen, een gedetailleerde berekening te doen van de windbelasting. In dat geval kunnen de resultaten van de studie manueel in de app worden ingegeven, zonder de berekeningsmodule te moeten doorlopen.
Sneeuwbelasting: bij hellende beglazingen wordt ook de sneeuwbelasting in rekening gebracht. Net als bij de windbelasting kan die op basis van een precieze berekening rechtstreeks ingevuld worden, of met de app zelf bepaald worden. Daartoe vult de gebruiker bijkomende gegevens in over de daktypologie (lessenaarsdak, zadeldak …) en de (hoogte)ligging van het project.

vitralys
Of als de controle van een eigen gekozen samenstelling anderzijds

Resultaten

Op basis van de ingevulde parameters berekent Vitralys® automatisch, en volledig volgens norm NBN S23-002-2:2016, de minimaal benodigde glasdikte, en dat voor verschillende glastypes. De resultaten kunnen op twee verschillende manieren weergegeven en gebruikt worden:
Lijst standaardbeglazingen: in de app zijn er verschillende types beglazingen en hun meest voorkomende samenstellingen opgenomen. Het betreft een tiental lijsten van zowel enkel, dubbel als drievoudig glas. Daarmee is Vitralys® overigens de eerste Belgische tool waarmee drievoudige beglazingen berekend kunnen worden. Bij het berekenen van de minimale glasdikte worden alle standaardlijsten doorlopen en wordt er als resultaat een overzicht gegeven van de samenstellingen die aan de berekende vereisten voldoen. De lijsten zijn echter niet volledig – er is bijvoorbeeld geen gehard glas in opgenomen – waardoor ook de resultaten niet exhaustief zijn.
Controle eigen glaskeuze: als alternatief heeft de gebruiker de mogelijkheid om een bepaalde samenstelling aan de berekende eisen te toetsen. In een apart kader kan hij daartoe alle gegevens over de samenstelling handmatig invullen, incl. de types glasbladen, hun diktes en die van de luchtspouwen. Vitralys® geeft vervolgens aan of de gekozen samenstelling voldoet. In tegenstelling tot bij de standaardlijsten kan er hier wel een ruime keuze aan glastypes en samenstellingen getoetst worden. De resultaten van de berekening kunnen vervolgens in een rapport worden weergegeven en afgedrukt. De gebruiker heeft zelf de keuze welke gegevens precies in het rapport worden opgenomen: het overzicht van de standaardoplossingen, de gegevens van de zelf bepaalde samenstelling en/of de berekeningen van wind- en sneeuwbelasting. Bijkomende gegevens over het project, zoals de klant en de locatie, kunnen hier gemakkelijk aan toegevoegd worden.

Interpretatie

Bij het interpreteren van de resultaten moet men steeds beseffen dat Vitralys® enkel de minimale vereisten voor de glasdikte berekent. De app geeft niet aan welke glastypes voor de beoogde toepassing geschikt zijn. Zo zal Vitralys® voor dakramen bijvoorbeeld ook resultaten geven, bestaand uit monolitisch glas, terwijl er voor dergelijke toepassingen minstens een binnenblad uit gelaagd glas vereist is. Het is echter de verantwoordelijkheid van de gebruiker om op de hoogte te zijn van de bepalingen omtrent de keuze van het type glas. Vitralys® is met andere woorden niet meer dan een hulpmiddel. Het garandeert dat de glasdikte volgens de norm NBN S23-002-2:2016 berekend wordt, maar sluit daarmee niet de verantwoordelijkheid van de gebruiker uit.