naar top
Menu
Logo Print
22/01/2019 - LAURENCE BLONDEEL

SNEL EN CORRECT BEGLAZINGEN IDENTIFICEREN

METHODES VOOR GLASHERKENNING EN -ANALYSE

Enkel, dubbel of drievoudig; met of zonder coating; gehard, gelamineerd of brandwerend … Het aanbod van beglazingen is uitgebreid en blijft steeds evolueren. Maar hoe weet u of de geleverde beglazing aan de gevraagde specificaties voldoet? En hoe controleert u welk type beglazing er al in de ramen aanwezig is? In dit artikel bespreken we de verschillende manieren om beglazing te herkennen en te analyseren, en gaan we dieper in op de voor- en nadelen van elk systeem.

WAAROM GLASHERKENNING?

Het loont om te weten welk materiaal u in handen hebt. Dat begint op de werf, bij het ontvangen van een bestelling, maar speelt ook een belangrijke rol bij reeds geplaatste beglazingen. Wanneer een bepaalde glaspartij vervangen moet worden, bijvoorbeeld, is het belangrijk dat het nieuwe glas dezelfde technische en esthetische eigenschappen vertoont als het overige glas. Een glas met een andere coating dan de originele beglazing kan onder andere een ongewenst kleurverschil opleveren. Ook bij renovatieprojecten kan het nuttig zijn om de bestaande beglazing te analyseren. Op basis van die gegevens kan men namelijk onderzoeken welke energetische voordelen het vervangen van de beglazing oplevert. Hoe meer verschillende glassoorten, coatings en samenstellingen er op de markt zijn, hoe belangrijker, maar ook hoe moeilijker die opdracht echter wordt. Wij bekijken de verschillende markeringen, toestellen en methodes die de schrijnwerker hierbij kunnen helpen.

MARKERINGEN

afstandhouder
Naast de vermelding van de fabrikant en de productiedatum geven veel producenten op de afstandshouder ook informatie over de samenstelling van het glas en eventuele coatings en gasvullingen

Afstandhouder

De eerste stap bij het herkennen van beglazingen is steeds een grondige inspectie van de afstandhouder. Alle Belgische glasproducenten, aangesloten bij het Verbond van de Glasindustrie (VGI), voorzien namelijk een markering op de afstandhouder. Die markering vermeldt doorgaans de naam van de fabrikant en de productiedatum, zodat de garantieperiode van de beglazing eenvoudig nagegaan kan worden. Om de traceerbaarheid en de vervanging van het glas verder te vergemakkelijken, geven veel producenten bovendien ook specifiekere informatie. Die kan variëren van het ordernummer tot de volledige samenstelling van het glas, inclusief glas- en spouwdiktes, de positie en identificatie van eventuele coatings en de aanwezigheid van bijvoorbeeld een gasvulling of gelaagd glas (zie kaderstuk op de volgende pagina). Sommige producenten geven via een code of identificatienummer zelfs toegang tot de volledige technische fiche van de beglazing, met vermelding van onder andere de specifieke thermische en akoestische prestaties. Daarbij moet de gedeclareerde Ug-waarde steeds overeenkomstig de van kracht zijnde Europese norm NBN EN 673:2011 berekend worden. De markering op de afstandhouder biedt de meest betrouwbare informatie en primeert op alle andere herkenningstekens. In Wallonië is de markering bovendien een eis om in aanmerking te komen voor energiepremies.

Stempels

Naast de markering op de afstandhouder zijn verschillende glassoorten ook voorzien van een stempel. Dit is het geval bij gehard glas, halfgehard glas en gehard glas met soaktest. De stempel bevindt zich meestal in een van de glashoeken, maar kan ook op de kant van het geharde/half-geharde/heatsoaked glas aangebracht zijn.

Vlamtest

Boven: Er is geen verkleuring zichtbaar. Volgens de vlamtest is er geen metaallaag aanwezig

Onder: De tweede vlam vertoont een rode verkleuring. Aan de binnenzijde van de eerste glasplaat is er met andere woorden een coating aanwezig (foto's: VGI)

COATINGPOSITIE BEPALEN MET DE VLAMTEST

Principe

De vlamtest wordt gebruikt om op een snelle, eenvoudige manier na te gaan of een dubbele of driedubbele beglazing voorzien is van een coating en waar die coating zich precies bevindt. Voor de test wordt er een vlam of een wit ledlicht voor de ruit gehouden. Afhankelijk van de samenstelling van het glas zal de vlam vier (dubbel glas) of zes (drievoudig glas) maal gereflecteerd worden. Indien alle weerkaatste vlammen dezelfde kleur hebben, is er geen coating aanwezig en gaat het dus niet om hr-glas. Treedt er wel een kleurverschil op, dan geldt dat de coating zich bevindt op de laag die overeenstemt met de weerspiegelde vlam met de afwijkende kleur. Heeft bijvoorbeeld de tweede weerspiegeling een andere kleur, dan kan men afleiden dat er op de binnenzijde van de eerste glasplaat een coating aanwezig is. In principe volstaat het om de vlamtest aan één zijde van het glas uit te voeren.

Onduidelijkheden

Bij hr-glas van een vroege generatie zal er ter hoogte van de coating een duidelijke, rode verkleuring optreden. Vandaag zijn er echter veel verschillende coatings op de markt, die elk een andere kleur reflecteren. Door de technische evolutie van de metaallagen wordt het contrast met de gewone reflectie bovendien steeds kleiner. Daardoor is het niet alleen moeilijk om te bepalen welke coating er precies aanwezig is, maar kan het zelfs moeilijk zijn om het kleurverschil op te merken. Bij twijfel kan het daarom nuttig zijn om de test ook eens aan de andere zijde van de ruit uit te voeren, al is het geen garantie dat het kleurverschil daar wel opgemerkt wordt.

Alternatieven

De aanwezigheid van een metaallaag kan ook met een balpen worden nagegaan. Men houdt dan de punt van de pen tegen het glas. Wanneer de echte en de gereflecteerde punt elkaar raken, is er op die zijde een coating aanwezig. In tegenstelling tot de vlamtest moet de balpentest wel op verschillende zijden uitgevoerd worden. Voor drievoudig glas is die bijgevolg niet geschikt. Andere manieren om de coatingpositie te bepalen, zijn via stripping – waarbij de coating rondom verwijderd wordt – en via labeling – waarbij het label zich op het glasblad met de coating bevindt.