naar top
Menu
Logo Print
22/01/2019 - LAURENCE BLONDEEL

ELEKTRONISCHE GLASMEETAPPARATUUR

glasdiktemeter
Wanneer men de glasdiktelaser tegen het glas plaatst en de knop induwt, verschijnen er verschillende lijntjes op het display, overeenkomstig de verschillende glasoppervlakken

Naast de optische glas- en spouwdiktemeters is er een groot gamma van elektronische meetapparatuur op de markt. Die hulpmiddelen variëren van eenvoudige toestellen om één bepaalde eigenschap te analyseren – zoals een gehardglasindicator of een low-E-detector – tot complexere, multifunctionele toestellen. Bij alle toestellen gelden echter dezelfde aandachtspunten: Om reflectiefouten te vermijden, dient het glas proper te zijn en wordt de meting, net als bij de optische glas- en spouwdiktemeters, het best zo dicht mogelijk bij de rand uitgevoerd. Zo worden fouten ten gevolge van het hol of bol staan van het glas gereduceerd.

EENVOUDIGE GLASDIKTELASER

Een glasdiktelaser zoals de Merlin Lazer of de CRL Glass Thickness Laser is een klein en eenvoudig meettoestel, voorzien van een laserdiode en twee schaalverdelingen, bestemd voor de glasdikte enerzijds en de spouwbreedte anderzijds. Het meet de glasdiktes van enkel, dubbel, driedubbel, gelaagd en isolatieglas, en identificeert gelamineerd veiligheidsglas. Het toestel dient ongeveer op ooghoogte, met de onderkant vlak op een schone glasplaat, gelegd te worden. Bij een druk op de knop verschijnen er verschillende laserlijnen in het display. De eerste laserlijn stemt overeen met de aanliggende zijde van de eerste glasplaat en dient door middel van een schuifknop gelijkgelegd te worden met het nulpunt. De positie van de tweede laserlijn, afgelezen op de glasdikteschaal, geeft zo de dikte van de eerste glasplaat weer. Vervolgens dient men het nulpunt tot aan de tweede laser te verschuiven. De afstand tussen de tweede en de derde laserlijn, afgelezen op de spouwdikteschaal, stemt dan overeen met de spouwbreedte tussen de eerste en de tweede glasplaat. Vervolgens kan het nulpunt weer verschoven worden om de dikte van de tweede glasplaat, en eventueel bijkomende spouw- en glasdiktes, te bepalen. De totale dikte van het glas bekomt men door de afgelezen resultaten bij elkaar op te tellen. De Merlin Lazer biedt een eenvoudig, maar precies alternatief voor de optische glas- en spouwdiktemeters. Het toestel is geschikt voor bijna alle soorten isolatie- en meervoudig isolatieglas, inclusief drievoudige beglazing, en het volstaat om de meting aan één zijde van het glas uit te voeren. Daarnaast zijn de meetresultaten preciezer en minder vatbaar voor leesfouten. Met een prijskaartje van minimaal 200 euro, exclusief btw, vraagt het echter wel een grotere investering dan de optische variant, die vaak gratis door de fabrikant aangeleverd wordt.

AGC Glass Thickness Measurement Application
De AGC Glass Thickness Measurement Application

GLAS- EN SPOUWDIKTE METEN MET JE SMARTPHONE

Sinds kort zijn er ook apps beschikbaar die je toelaten om de glas- en spouwdikte, en eventueel de aanwezigheid en positie van een coating met je smartphone te bepalen. De apps werken volgens dezelfde principes als de optische glas- en spouwdiktemeters met cirkels en, indien ze coatingdetectie toelaten, de vlamtest. Een belangrijk voordeel is dat de app aangeeft wanneer het toestel zich in de juiste hoek en positie bevindt. Zo worden de leesfouten gereduceerd. Wel dient men op te letten met de belichting. Enerzijds is het noodzakelijk dat de telefoon zelf op de hoogste helderheid staat; anderzijds kan een overvloed aan licht de meting bemoeilijken. Er zijn zowel gratis als betalende apps beschikbaar, voor Android en voor Apple.

multifunctionele laser
Met multifunctionele lasers kan een reeks gegevens over de glasopbouw snel achterhaald worden

MULTIFUNCTIONELE LASERS

Toestellen zoals de Bohle GlassBuddy en de CRL Glass-Chek zijn multifunctionele laserapparaten voor de analyse van (ingebouwd) vlakglas. Met behulp van de ingebouwde lasertechnologie geven deze toestellen na één druk op de knop exacte informatie over de glasdikte, de opbouw, coatings, tussenlagen en hun positie. De GlassBuddy kan zo tot drie coatings en tot acht PVB-folies herkennen, inclusief hun positie. Daarnaast geeft het toestel informatie over zowel de effectieve als de theoretische diktes en biedt het dankzij de bijgeleverde software de mogelijkheid om meetgegevens op te slaan en om het gemiddelde van verschillende metingen te berekenen. Men hoeft zelf geen schalen meer af te lezen of berekeningen uit te voeren. Alvorens de meting uit te voeren, dient men in het menu echter wel het juiste glastype te selecteren. Daarbij heeft men de keuze uit niet-geïsoleerd glas, tweevoudig isolatieglas, drievoudig isolatieglas, niet-geïsoleerd brandwerend glas en brandwerend isolatieglas. Voert men de meting in een verkeerde instelling uit, dan zal dit tot een foutmelding of vervalste resultaten leiden. Enige voorkennis over de beglazing is met andere woorden noodzakelijk. Bij de Glass-Chek is dergelijke voorkennis niet noodzakelijk, maar zijn de functionaliteiten beperkt tot het meten van de glas- en spouwbreedte bij enkel- tot drievoudig glas en het detecteren van een coating op de eerste of de tweede glasplaat. Hoe uitgebreider de functionaliteit van een toestel, hoe hoger de prijs, dat spreekt voor zich.

glasanalyseset
Deze glasanalyseset bevat een glasdiktelaser, een gehardglasindicator en een low-E-detector om de aanwezigheid en de locatie van een eventuele coating te bepalen

GLASANALYSESETS

Naast de aparte toestellen zijn er ook volledige glasanalysesets op de markt waarin verschillende toestellen samen worden aangeboden. Het kan gaan om een basisset, bestaand uit een eenvoudige glasdiktelaser en een low-E-detector tot uitgebreide sets waarin zowel een eenvoudige als een multifunctionele laser zit, alsook een Low-E-detector, een hardglasdetector, een toestel om de tinzijde te bepalen, en eventueel zelfs een optische glas- en spouwdiktemeter. Dergelijke sets worden aangeboden voor een prijs die lager ligt dan die van alle toestellen apart, maar de vraag rijst of een combinatie van al deze toestellen ook daadwerkelijk noodzakelijk is. Aangezien de functionaliteiten van de aangeboden toestellen deels kunnen overlappen, is het aangeraden om zowel de noodzaak als de prijzen goed in de gaten te houden.