naar top
Menu
Logo Print
13/02/2019 - LAURENCE BLONDEEL

OP NAAR EEN SLEUTELLOZE TOEKOMST DANKZIJ INTELLIGENTE SLOTEN

EENVOUDIG, INTELLIGENT EN VEILIG TOEGANG VERLENEN

Veiligheid behoort tot één van de basisbehoeften van de mens en wordt de laatste jaren alsmaar belangrijker. Fabrikanten moeten dan ook steeds in die veiligheid voorzien. Gelukkig is er op technologisch vlak ook veel veranderd. Dat heeft er namelijk toe geleid dat we minder nood hebben aan de klassieke, mechanische sloten en overgegaan zijn tot elektronische en intelligente systemen.

sleutelloosSMART HOME, INSTALLATIE EN BACK-UP

De eisen die de dag van vandaag aan een modern sluitsysteem gesteld worden, veranderen continu. Denk bijvoorbeeld aan de toegangsrechten die flexibel toegekend of in de tijd begrensd moeten kunnen worden. We willen onze sleutels niet verliezen. We willen op een snelle, eenvoudige, comfortabele en intelligente manier toegang krijgen tot onze woning of ons kantoor ... Gelukkig gaan onze sloten mee met de evoluties die van onze gebouwen smart homes en - offices maken.

CodeklavierSLEUTELKAART EN CODEKLAVIER

Een eerste voorbeeld van een intelligent slot, dat ondertussen al goed ingeburgerd is dankzij het gebruik in bijvoorbeeld hotels, zijn de sloten die geopend en vergrendeld kunnen worden met behulp van een sleutelkaart. Die kaart beschikt over de vereiste toegangsrechten om de deur te kunnen openen.

vingerscanVINGERSCAN

Vervolgens hebben we een van de nieuwere intelligente sloten op de markt. Het gaat daarbij om elektronische sloten die enkel geopend kunnen worden met een vingerafdruk. Zo zijn er deurgrepen die voorzien zijn van vingerscantechnologie. Die leiden uit vingerdrukken af of een persoon al dan niet over de juiste toegangsrechten beschikt.

slimme sleutelSLIMME SLEUTEL

De slimme sleutel biedt de gebruiker gemak en flexibiliteit. In dit geval wordt een fysieke, passieve sleutel gecombineerd met een virtueel netwerksysteem. Data voor zo’n sleutel wordt met andere woorden via dat virtuele netwerk gecommuniceerd. Deze technologie maakt het mogelijk om complexe sluitsystemen centraal aan te sturen en tegelijkertijd gegevens lokaal door te geven.

SmartphoneSMARTPHONE

We leven in de tijd van het Internet of Things (IoT) waarbij alles steeds meer verbonden is met elkaar. De smartphone speelt daarin een centrale rol, aangezien een veelheid aan applicaties ons controle geeft over verschillende aspecten binnen een gebouw. Het lijkt dan ook vanzelfsprekend dat er systemen ontwikkeld zijn die de toegangsconfiguratie van een gebouw via de smartphone laten gebeuren. Zo wordt onze smartphone een intelligente sleutel.

lichttechnologieLICHTTECHNOLOGIE

Een nieuwe toepassing van de smartphone als toegangscontrole is het gebruik van lichttechnologie. Die transformeert een smartphone namelijk in een netwerksleutel.