naar top
Menu
Logo Print
12/03/2018 - KENNETH BAERT

BOUWSECTOR KAMPT MET TEKORT AAN ARBEIDERS EN BEDIENDEN

Visierapport focust op samenspel technologieën, bedrijven en personeel

BOUWSECTOR KAMPT MET TEKORT AAN ARBEIDERS EN BEDIENDENOp de Nacht van de Bouw van Confederatie Bouw West-Vlaanderen op 2 februari 2018 lag de focus op het thema Mens en Technologie.
Tijdens deze avond werd uitgebreid gesproken over de digitale transformatie van de bouw en het feit dat deze innovaties in de sector moeten worden aangedreven door de juiste deskundige mensen. En net dat is een toenemende probleem. Het bouwonderwijs kent in West-Vlaanderen de laatste jaren namelijk een forse terugval.

BOUWSECTOR KAMPT MET TEKORT AAN ARBEIDERS EN BEDIENDENDIGITALE TRANSFORMATIE

Eric Vandewiele, voorzitter van Confederatie Bouw West-Vlaanderen, nam het op zich om de avond in te leiden met behulp van het thema van de Nacht van de Bouw, Mens en Technologie. “De bouwsector heeft zich zichtbaar hersteld en zit nu in een stijgende conjunctuur. Technologieën als BIM, artificiële intelligentie, big data … creëren momenteel voor elk bedrijf kansen en uitdagingen. Samen moeten we dan ook streven naar betere jobs, correct opgeleid personeel, slimme innovaties, energiezuinige woningen, een betere infrastructuur en duurzaam ondernemen."

HET VISIERAPPORT TOEGELICHT

Volgens het visierapport, toegelicht door Marc Dillen, directeur-generaal van de West-Vlaamse Confederatie Bouw, zal de bouwsector inderdaad het toenemende belang van de digitalisering en automatisering in 2018 ondervinden.

Kwaliteit en kwantiteit verhogen

“Het doel van nieuwe technologieën en technieken is om meer kwaliteit te leveren, minder faalkosten te realiseren en als bedrijf kostencompetitiever te worden. Het zijn echter de medewerkers met de juiste knowhow, scholing en technieken die deze resultaten zullen moeten waarmaken." Toch zit niet enkel de kwaliteit van de bouwprojecten van de toekomst in de lift, maar ook de kwantiteit. Zo luiden voorspellingen dat het aantal bouwprojecten in de toekomst het potentieel heeft om een stijging van 48 tot 60% te realiseren. “Om dit streefcijfer te halen, zal de sector, mits steun van de Vlaamse overheid, meer moeten inzetten op een betere scholingsgraad, meer digitalisering en automatisering, een duidelijk contractueel kader en een eenduidige regelgeving. Deze streefcijfers zijn haalbaar. Dat blijkt ook uit de productiviteitsstijging met 15% in de Belgische bouw tijdens de laatste zes jaar."

Impact automatisering op beroepen

De verdere automatisering van de sector houdt een bedreiging in voor een aantal beroepen. Daarnaast creëert de digitale transformatie echter ook nieuwe beroepen zoals laadpaalspecialisten, VR-creators, dronepiloten, BIM-modellatoren … Om deze nieuwe en veranderende beroepen te blijven invullen, is er nood aan een goede instroom vanuit het onderwijs, maar net daar knelt het schoentje.

Beperkte instroom studenten

Van het schooljaar 2010-2011 tot het schooljaar 2016-2017 is het aantal leerlingen in het West-Vlaamse secundair bouwonderwijs fors gedaald. In de ruwbouwopleidingen van het bso is de achteruitgang ronduit dramatisch, met 54%. Maar ook in de tso-opleidingen voor de bouw liep het aantal leerlingen sterk terug: met 45%. De West-Vlaamse technische scholen hebben altijd al een belangrijke instroom voor de bouw geleverd. Dat zij er nu op achteruitgaan, betekent vooral voor de West-Vlaamse bouw een belangrijk verlies omdat de West-Vlaamse markt sowieso al zeer krap is.

Duaal leren

BOUWSECTOR KAMPT MET TEKORT AAN ARBEIDERS EN BEDIENDENBij duaal leren gaan leerlingen aan de slag op de werkvloer van een onderneming en worden ze er door hun leerkrachten begeleid. Het concept werkt echter niet zo goed in de bouwsector, maar toch gelooft minister-president van de Vlaamse regering, Geert Bourgeois, er nog sterk in: “Procentueel gezien, zien we dat de bouwsector achterophinkt. Dat heeft vooral te maken met het beeld dat men heeft van de bouwsector. De regering doet namelijk heel wat aan promotie, maar het brede publiek ziet de bouwsector nog steeds niet als de aantrekkelijke en gedigitaliseerde sector die hij is. Voor ons staat duaal leren als een startpunt voor levenslang leren. Een concept met een toekomst voor de gedigitaliseerde bouwsector dus."